2284063110 Κεντρικός πεζόρδρομος - Αντίπαρος, Κυκλάδων antiparosacaba@gmail.com